Gün: 6 Mart 2021

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, insanların gerçekleştirdiği eylemlerin temelinde hatırlanma ihtiyacı yatar. Hatırlanmak istemek, Taş Devri’nde mağara duvarlarına resim çizen bir mağara adamı ile günümüzde romanlar, öyküler yazan üretken bir edebiyatçıyı ortak paydada buluşturan bir arzudur. Eylemlerimiz kendimize veya içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlamak amacıyla olsa bile özümüzde hepimiz gelecekte hatırlanmak için dünyaya bir iz bırakmak […]
İtalyan kaynaklar, onun anısını böyle ölümsüzleştiriyor: “Eppur si muove.” “Dünya yine de dönüyor!” Anlamını soruşturma ve sorgulama kelimelerinden alan, Katolik Kilisesi imzalı Engizisyon Mahkemesi, Galileo’ya da 1600’lü yıllarda bir sandalye ayırdı. Kuruluşunda sadece kilise öğretilerine başkaldıran Hristiyanları yargılamakla görevli olan mahkeme, zamanla yargı yetkisini genişletip şeytana tapınma, zina, büyücülük, kilisenin onay vermediği ilmi araştırmalar, araştırmacılar […]
Gitgide nüfusumuzun arttığı dünyada ne kadar basmakalıp düşüncelere uyum sağladığımızı hiç düşündük mü? Hiç insanları yargılarken eleştirirken ucunun nereye dokunacağını tahmin edebildik mi veya bu durumun iğrenç sonuçlarını hiç gördük mü? Toplumumuzda giderek özgürleşmeye çalışan LGBTİ+ bireyler, ne kadar çabalasalar da zincirlerinden her kopmaya çalıştıkları eylemlerinde önlerinde kamçı işkencesini buluyorlar. Öncelikle eş cinsellik veya homoseksüellik, […]
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hepimizin sıklıkla duyduğu bir kavram ortaya çıkmıştır: Yapay Zeka. Peki insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan yapay zeka nedir?  Yapay zekaya hukuken kişilik verilmesi ne anlama gelmektedir? Yapay zekanın suç işlemesi durumunda Ceza Hukuku bu durumu nasıl değerlendirecektir? Yapay zeka işlediği suçtan dolayı mahkum edilebilir mi? Yapay Zeka Nedir? Yapay zeka, yarattığı […]
Bize her yerden ulaşabilirsiniz. :)
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram