AHLAK MUAYENESİ

Günden güne nüfusumuzun arttığı bu dünyada kadınlar ve erkekler olarak eşit haklara sahip olarak doğuyoruz fakat biyolojik ve fiziksel farklılıklarımız bizi bazen üzücü haberler ile hatta bazı zamanlar çok yakınlarımızdan duyduğumuz belki de bizim de yaşadığımız karanlık olayları önümüze sahneliyor. Bir kadın olarak en büyük dileğimiz eşit haklara sahip bir şekilde yaşamakken insanlar hayatlarımızın içine bizim iznimiz olmadan bir anda müdahale edebiliyorlar. Hatta yalnızca hayatlarımızla da kalmıyorlar, fiziksel dokunulmazlığımızı sömürüp kendi aç beyinlerini güzelim ruhlarımızla doyuruyorlar ve nihayetinde bizi sömürüyorlar. Çünkü onlar körleşebiliyorlar ve körleştirebiliyorlar. Artık biz kadınlar öyle bir noktaya geliyoruz ki her bakımdan tedbirli ve her adımımızı kalıplara sığdırıyoruz ki bunun en başında namus bekçilerinin kafamıza kodladığı cinsellik konusu geliyor. Bekaret durumu artık bir kadın için yaşı kaç olursa olsun korkulu rüya haline geliyor. Öyle bir kabus ki artık doktora gidemez hale geliyoruz çünkü kötü ve zalim insanların dönüştürdüğü o kör insanlardan bir tanesi de denk geleceğimiz herhangi bir jinekolog olabiliyor.

Jinekoloji şiddeti dediğimiz durumu öncelikle muayenelerde kadına karşı yapılan psikolojik ve fiziksel şiddet olarak adlandırabiliriz. Jinekoloji şiddetini bir doktorun iş ahlakını, görevini kötüye kullanması olarak tanımlayabiliriz. TCK m. 257/1 ‘ye göre: “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ” Jinekolog şiddeti ile ilgili aynı şekilde kadına yönelik cinsel şiddet kanun tarafından düzenlenmiş olup TCK m. 102/3 ‘de geçen “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 18 yıldan az olmamak suretiyle cezalandırılır.” ibaresi geçmektedir.

Yasal olarak bilinmeyen şeylerden birisi de bekaret kontrolünün 18 yaşının üstünde kişinin rızası ile yapılması ve bilginin yalnızca 18 yaşını doldurmuş kişiye verilmesi gerektiğidir aksi taktirde sözde doktor iş ahlakını da çiğnemiş olur yani dizilerde, filmlerde ve maalesef kitaplarda da anlatıldığı gibi doktorun kadının ailesine veya yakın çevresine bunu söylemek ile ilgili yükümlülüğü yoktur. Fakat atladığımız filmlerle, kitaplarla uyuşan bir durum vardır ki o da doktor kontrolü sonrası ailesi, sevgilisi tarafından katledilen ya da ciddi bir şekilde şiddete uğrayan hürriyetinden yoksun kılınan kadınlardır.

Kadınlara yönelik yapılan bu şiddet her şeyden önce insan hakları ihlalidir ve eşit olmayan güç ilişkisinden kaynaklanan toplumsal bir sorundur. Bunun yanında aklımıza direkt her ne kadar erkek doktorlar gelse de bu şiddeti kafalarında kocaman bir tuğla ile yaşayan yıllar boyunca insan anatomisinin dersleriyle büyüyen fakat kendi akıllarını bir türlü eğitemeyen kadın doktorlar da vardır. Yaşamımız boyunca bize kim olmamız gerektiği öğretildi bu bilgilerimiz ise gerçeklere çoğu zaman savaş açtı ve olan bize oldu. Bize ve günden güne susturmaya çalıştığımız en sonunda manipüle etmekten gocunmadığımız beyinlerimize olan oldu. O muayenede yaşadığımız korkulu kabus kadınları bir daha asla eskisi gibi hissettirmiyor. Güvenleri sarsılıyor, daha donuklaşmaya ve ilişkilerden çekinir duruma geliyorlar. Korkuyorlar çünkü şikayet edemiyorlar. Şikayet edince pratikte bir sonucunu göremiyorlar. En sonunda o karanlık olay ve sömürülen duygularıyla baş başa kalıyorlar.

Sevginin yerini korku ve öfke aldıkça ise davamıza dönüyoruz çünkü körleşen ve körleştiren insanlara karşı açılmış bu acımasızca dünyamızda adalet istiyoruz.

KAYNAKÇA


1. Mental Klitoris (Yapımcı). (Nisan, 2020) Jinekolog Şiddeti (Podcast)

Erişim Adresi: https://open.spotify.com/episode/3GUdBuU6Iqv7ggaRlpF6as?si=AmY0kV5TTdC6NfKxi-Zv-A


2. Adanacıoğlu, Fatih. Kızlık Zarı (Bekaret Kontrolü)

Erişim Adresi: https://www.drfatihadanacioglu.com/blog/kizlik-zari-kontrolu


3. Doğan, Baran. Görevi Kötüye Kullanma Nedir?

Erişim Adresi: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html


4. Cumhuriyet Gazetesi. (30.09.2012) Jinekoloji Koltuğundaki Şiddet

Erişim Adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/jinekolog-koltugundaki-siddet-373388

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Bize her yerden ulaşabilirsiniz. :)
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram