Yazar: Nur Buse Işık

Giriş Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle, internet her an her alanda sıkça başvurulan bir araç haline gelmiştir. İnternetin her geçen gün artan erişim gücü ve önemi, internetin hukuki açıdan sınırlarının çizilmesini zorunlu hale getirmiştir. İnternetin sağlamış olduğu faydaların yanında başta kişilik hakları olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin,  herkes tarafından internete ulaşımın bu kadar kolay […]
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hepimizin sıklıkla duyduğu bir kavram ortaya çıkmıştır: Yapay Zeka. Peki insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan yapay zeka nedir?  Yapay zekaya hukuken kişilik verilmesi ne anlama gelmektedir? Yapay zekanın suç işlemesi durumunda Ceza Hukuku bu durumu nasıl değerlendirecektir? Yapay zeka işlediği suçtan dolayı mahkum edilebilir mi? Yapay Zeka Nedir? Yapay zeka, yarattığı […]
Kırık Camlar Teorisi (Broken Windows Theory) suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yaptığı bir sosyal deney sonucunda, suçla mücadeleye farklı bir bakış açısı getirmiştir. Halen hem eleştirilen hem de savunulan yönleri olmakla birlikte Kırık Camlar Teorisi, ortamdaki en küçük bir düzensizlik öğesinin suçu tetikleyebileceğini, ardından daha büyük suçlara yol açabileceğini ifade eder.
Bize her yerden ulaşabilirsiniz. :)
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram