Kategori: Makale

Giriş Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle, internet her an her alanda sıkça başvurulan bir araç haline gelmiştir. İnternetin her geçen gün artan erişim gücü ve önemi, internetin hukuki açıdan sınırlarının çizilmesini zorunlu hale getirmiştir. İnternetin sağlamış olduğu faydaların yanında başta kişilik hakları olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin,  herkes tarafından internete ulaşımın bu kadar kolay […]
Günden güne nüfusumuzun arttığı bu dünyada kadınlar ve erkekler olarak eşit haklara sahip olarak doğuyoruz fakat biyolojik ve fiziksel farklılıklarımız bizi bazen üzücü haberler ile hatta bazı zamanlar çok yakınlarımızdan duyduğumuz belki de bizim de yaşadığımız karanlık olayları önümüze sahneliyor. Bir kadın olarak en büyük dileğimiz eşit haklara sahip bir şekilde yaşamakken insanlar hayatlarımızın içine […]
Hayatımızda çokça karşılaştığımız güncel bir sorun olan tıbbi uygulama hataları toplumun her alanında görülebilmektedir. Her gün gazetelerde ya da sosyal medya ağlarında karşımıza çıkan haberlerin bir kısmı da tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan sorunları ele almış olup insanların mağduriyetini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle haberleşme araçları ve basın-yayın organları aracılığıyla gündeme gelen malpraktis davaları , toplum açısından […]
Son zamanlarda çokça bahsedilen kripto paraların ne işe yaradığını hepimiz merak ediyoruz. Hayatımızdaki avantaj ve dezavantajları nelerdir? Özellikle Kripto paranın gelişimi nasıl olmuştur? Paranın elden ele değişim aracı olarak varlığını sürdürdüğü klasik anlayıştan farklı olarak, karşımıza çıkan bu dijital ekonomi, insanların ilgisini hızla çekmeye başlamıştır. Kripto para şifrelidir ve güvenli işlem yapmak için önemli bir […]
Although the question of ‘’Who owns the space?’’ is not raised when seeking solutions to today’s legal problems, the answer to this will determine how the new-age at the door of humanity will be shaped. We now stand at the precipice of a new era in spaceflight. Missions that were traditionally undertaken by the governments […]
İnsanlar, kadın ve erkek olarak dünyaya gelirler. İçinde bulundukları toplumun yapısıyla beraber gelişirler. İnsanın cinsiyet rolü sosyalleşmeler neticesinde yaşadığı topluma göre gelişir. Özel ve kamusal nitelikte değerlendirilen her alan iki cinse eşit olmalıdır. Eşitlik aynı olmak değildir. Toplumsal eşitlik kavramı kadın ve erkeğin aynı olması değil, farklı olanı eşit olarak değerlendirmektir. Kadın Hakları Bildirgesinde de […]
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, insanların gerçekleştirdiği eylemlerin temelinde hatırlanma ihtiyacı yatar. Hatırlanmak istemek, Taş Devri’nde mağara duvarlarına resim çizen bir mağara adamı ile günümüzde romanlar, öyküler yazan üretken bir edebiyatçıyı ortak paydada buluşturan bir arzudur. Eylemlerimiz kendimize veya içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlamak amacıyla olsa bile özümüzde hepimiz gelecekte hatırlanmak için dünyaya bir iz bırakmak […]
İtalyan kaynaklar, onun anısını böyle ölümsüzleştiriyor: “Eppur si muove.” “Dünya yine de dönüyor!” Anlamını soruşturma ve sorgulama kelimelerinden alan, Katolik Kilisesi imzalı Engizisyon Mahkemesi, Galileo’ya da 1600’lü yıllarda bir sandalye ayırdı. Kuruluşunda sadece kilise öğretilerine başkaldıran Hristiyanları yargılamakla görevli olan mahkeme, zamanla yargı yetkisini genişletip şeytana tapınma, zina, büyücülük, kilisenin onay vermediği ilmi araştırmalar, araştırmacılar […]
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hepimizin sıklıkla duyduğu bir kavram ortaya çıkmıştır: Yapay Zeka. Peki insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan yapay zeka nedir?  Yapay zekaya hukuken kişilik verilmesi ne anlama gelmektedir? Yapay zekanın suç işlemesi durumunda Ceza Hukuku bu durumu nasıl değerlendirecektir? Yapay zeka işlediği suçtan dolayı mahkum edilebilir mi? Yapay Zeka Nedir? Yapay zeka, yarattığı […]
Kırık Camlar Teorisi (Broken Windows Theory) suç psikoloğu Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yaptığı bir sosyal deney sonucunda, suçla mücadeleye farklı bir bakış açısı getirmiştir. Halen hem eleştirilen hem de savunulan yönleri olmakla birlikte Kırık Camlar Teorisi, ortamdaki en küçük bir düzensizlik öğesinin suçu tetikleyebileceğini, ardından daha büyük suçlara yol açabileceğini ifade eder.
Bize her yerden ulaşabilirsiniz. :)
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram